Juszczyna cz.II

Juszczyna cz.II

Dzisiaj krótki wstęp o tym do kogo należała Juszczyna w dawnych wiekach, żeby lepiej zrozumieć „klimat” tamtych czasów….. Zapraszam do przeczytania. Żywiecczyzna jest bardzo mało znanym terenem leżącym na południu Polski. Nie prowadzą przez nią znaczące szlaki...