Juszczyna cz.IV

Juszczyna cz.IV

Tak jak obiecałam, Juszczyna w czasie I rozbioru Polski W 1773 r., nastąpił podział ziem polskich między zaborców i żadne rozwarstwienia wewnątrz państwa nie miały już znaczenia.   5 sierpnia 1772 roku trzy zaborcze mocarstwa  podpisały w Peterburgu  układ rozbiorowy,...