Juszczyna cz.V

Juszczyna cz.V

Każda utworzona gmina musiała ogólny, przedstawiony poniżej zakres dostosować do swoich warunków Zakres działalności Gminy: wolny zarząd majątkiem gminnym, załatwianie spraw odnoszących się do Gminy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i ich mienia staranie o zakładanie...
Juszczyna cz.IV

Juszczyna cz.IV

Tak jak obiecałam, Juszczyna w czasie I rozbioru Polski W 1773 r., nastąpił podział ziem polskich między zaborców i żadne rozwarstwienia wewnątrz państwa nie miały już znaczenia.   5 sierpnia 1772 roku trzy zaborcze mocarstwa  podpisały w Peterburgu  układ rozbiorowy,...
Juszczyna cz.III

Juszczyna cz.III

Ostatnio naszą wedrówkę skończyliśmy na początku XVII wieku, ten zaś jawi się na Żywiecczyźnie jako wiek ogromnych zmian. Przemiany te zaszły w dziedzinie produkcji, chodzi bowiem o wprowadzenie gospodarki folwarcznej. Intensywny rozwój folwarków przypada na okres...
Juszczyna cz.II

Juszczyna cz.II

Dzisiaj krótki wstęp o tym do kogo należała Juszczyna w dawnych wiekach, żeby lepiej zrozumieć „klimat” tamtych czasów….. Zapraszam do przeczytania. Żywiecczyzna jest bardzo mało znanym terenem leżącym na południu Polski. Nie prowadzą przez nią znaczące szlaki...
Juszczyna cz.I

Juszczyna cz.I

Juszczyna – wieś położona w kotlinie żywieckiej w Beskidzie Żywieckim., do 1975 roku należała do wojewodztwa krakowskiego, w latach 1975 – 1998 do województwa bielskiego, a  po podziale administracyjnym z 1998 roku Juszczyna znalazła się w obrębie województwa...