CMENTARZ

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Cmentarza Parafialnego w Juszczynie.

 

Do pobrania – Regulamin JUSZCZYNA

Do pobrania – PLAN CMENTARZA

Przypominamy, że trwają prace związane z uzupełnieniem danych.

Wprowadziliśmy nowy podział cmentarza na kwatery (A; B; C; D; E; F; G). Kwatery podzielone są na rzędy (I; II; III; itd.), w których każdy grób ma przyporządkowany kolejny numer. Rozpoczynamy uzupełnianie „Księgi osób pochowanych na cmentarzu”. Zapraszamy do Kancelarii Parafialnej dysponentów (opiekunów) grobów.Będzie możliwość dokonania opłaty za prawo użytkowania grobu jak również opłaty od budowy nagrobka (zgodnie z Cennikiem Opłat Cmentarnych).

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu 691 956 008.

Dalszy plan weryfikacji danych zostanie podany w Gazecie Parafialnej.