„Plon niesiemy plon w Boży Juszczyński Dom.
Za to co z pola zebrali, Bogu żeśmy dziękowali.”

Było to 4 września w piękną słoneczną niedzielę. Na czele korowodu dożynkowego starostowie Krystyna S. i Mieczysław M. z pachnącym chlebem i wieńcem z kłosów zbóż. Koło Gospodyń Wiejskich z darami sadów i ogrodów. Nie zabrakło Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Juszczyny z Pocztem Sztandarowym oraz Sołtysa Pana Mieczysława S.
i radnego Pana Damiana D.
Mszę Świętą celebrował Proboszcz Ks. Andrzej Zawada.

„Boże z Twoich rąk żyjemy,
choć naszymi pracujemy.
Twa łaskawa ręka daje ludziom hojne urodzaje.”

                                                                                                                                                                  Czesława Goły