Juszczyna – wieś położona w kotlinie żywieckiej w Beskidzie Żywieckim., do 1975 roku należała do wojewodztwa krakowskiego, w latach 1975 – 1998 do województwa bielskiego, a  po podziale administracyjnym z 1998 roku Juszczyna znalazła się w obrębie województwa śląskiego.

Legenda głosi, że  „nazwa wsi pochodzi już za czasów szlachcica Mikołaja Komorowskiego, była na terenach Żywiecczyzny bardzo bogata wdowa zwana Józefą miała wielkie obszary pola i prowadziła wielką hodowlę bydła i owiec, na tych terenach, miała córkę imieniem Justyna, której przekazała części tych obszarów i od jej imienia powstała nazwa wioski Juszczyna[1].

Andrzej Komoniecki, natomiast, sławetny wójt żywiecki w swej kronice pisze iż,

„Juszczyna przezwana, iż pod lasem nad wolą pańską już zaczęła się ta wieś[2].

Jak w każdej legendzie pewnie i w tej znajduje się ziarenko prawdy.

Przez następnych kilka tygodni chciałabym przedstawić Wam historię Juszczyny, to jak powstawała, jakie miała prawa, jakie obowiązki, jakie zwyczaje,  jak wygladalo w niej codzienne życie. Zapraszam do poznania historii naszej małej ojczyzny….

Sabina Murańska

 

[1] K. Ciućka, Kronika parafii Juszczyna, s. 1.
[2] A. Komoniecki, Chronografia albo Dziejopis żywiecki, Żywiec 1987, s. 13.