OGŁOSZENIE

Informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że można składać wnioski o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w ramach Programu SMOG STOP dla osób fizycznych.

Wnioski o dofinansowanie należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty od dnia 15.05.2017r do dnia 26.05.2017r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Bliższe informacje otrzymacie Państwo w Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz i pod nr tel. 32 60 32 252 oraz na stronach internetowych.

Ponadto formularze wniosków wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać ze strony internetowej w/w Funduszu tj. www.wfosigw.katowice.pl