Sołtys wsi Juszczyna ogłasza, że podatek rolny i od nieruchoości oraz od psów będzie pobierany w Biurze Sołtysa w Domu Ludowym w Juszczynie w dniach:

od 7.03 do 11.03.2016 r.

w godzinach od 9:00 do 12:00

 

od 14.03 do 18.03.2016 r.

w godzinach od 15:00 do 17:00

 

Po tych terminach płatności można dokonać w domu Sołtysa.