W dniu 13 marca 2016 r. o godz. 9:15 w Domu Ludowym odbyło się zebranie wiejskie. W spotkaniu, któremu przewodniczył Sołtys udział wzięło 69 mieszkańców Juszczyny wraz z Radnymi z Juszczyny oraz zaproszeni goście – Radna Powiatu Żywieckiego Jadwiga Klimonda, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piela, Wójt Gminy Maciej Mika, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Irena Rodak, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy  Stanisław Orliński, pani Skarbnik, panie z Koła Gospodyń, zarząd OSP w Juszczynie, prezesa spółki leśnej w Juszczynie, przedstawicieli LKS w Juszczynie, Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Juszczynie wraz z pozostałymi członkami, panie dyrektorki szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkola w Juszczynie, pana wicedyrektora gimnazjum.

Sołtys podziękował za przybycie zaproszonym gościom oraz zgromadzonym mieszkańcom i odczytał porządek obrad, który został przyjęty w głosowaniu. Następnie udzielono głosu dzielnicowemu Jackowi Szpakowi z Komisariatu w Węgierskiej Górce. Dzielnicowy poinformował, że uaktywniła się grupa dokonująca kradzieży na terenie powiatu żywieckiego (4 przypadki w Węgierskiej Górce) i bielskiego (50 przypadków). Sposób działania sprawców jest bardzo profesjonalny i poprzedzony obserwacją danej nieruchomości i jej domowników. Wykorzystują nieuwagę domowników i potrafią w ciągu 20 minut ukraść pieniądze i złoto. Dlatego warto zamykać dom jak się nawet na chwilę wychodzi, a czasem poprosić sąsiada by zwrócił uwagę czy ktoś nie kręci się wokół naszego domu. Inna grupa włamuje się do mieszkań,  z których pochodzą państwo młodzi o w czasie gdy nowożeńcy z gośćmi bawią się na weselu, okradają dom przede wszystkim z prezentów weselnych, dlatego warto je deponować w bezpiecznym miejscu. Odnotowuje się również coraz więcej oszustw na tzw. wnuczka bądź policjanta i wyciągają pieniądze głównie od starszych ludzi. Pan Szpak prosi, by przestrzegać starsze, zwłaszcza samotne osoby przed rozmowami z nieznajomymi czy podejrzanymi telefonami od ludzi podających się np. za pracowników socjalnych. Jeżeli zobaczymy jakieś podejrzane osoby to starać się zapamiętać rysopis, a jeżeli samochód postarać się zapisać nr rejestracyjny. Na koniec dzielnicowy poinformował, że na stronie internetowej Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce znajduje się nr na jego telefon komórkowy. Można do niego dzwonić w sprawach trudnych, wymagających pomocy i rozwiązania. Dzielnicowy Szpak na bieżąco jest także w kontakcie z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy i wspólnie starają się pomagać mieszkańcom. Następnie dzielnicowy opuścił zebranie by wrócić do pełnienia swoich obowiązków.

Po wyjściu policjanta sołtys przystąpił do przedstawienia sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2015 rok. Podział i realizacja funduszu sołeckiego na 2016 rok- został przeznaczony na remont domu ludowego, sołtys brał udział w sesjach Rady Gminy oraz różnych spotkaniach, sprawował nadzór nad odśnieżaniem, pomoc w zorganizowaniu konkursu palm oraz poświęceniu ziół. Sołtys dodał, że dzięki tym konkursom do Juszczyny przyjeżdża coraz więcej osób.

Następnie do swojego sprawozdania z działalności radnego przystąpił Czesław Kubień. Sprawozdanie rozpoczął od przedstawienia opowieści o dwóch chłopcach jadących na jednym, starym rowerze, by grać w piłkę nożną w Bystrej. Wtedy radny postanowił, że konieczna jest budowa boiska w Juszczynie, by dzieci nie musiały jeździć grać w piłkę do innych sołectw. Kiedy Czesław Kubień został radnym, zawiązał się komitet społeczny budowy boiska w Juszczynie. Na teren boiska nawieziono dzięki zaangażowaniu Juliana Pieli pospółkę, bo trzeba tam wyrównać teren. Pan Stanisław Polak wykonał z kolei walec do wyrównania płyty boiska, który został wyceniony na 5 000 zł. Aby otrzymać pozwolenie na budowę boiska trzeba było zamurować rów i wykonać go w innym miejscu. W tym celu Julian Piela załatwił z RZGW 38 rur o średnicy 800 mm, wycenionych na 28 000 zł. Przewiózł je Stanisław Orliński i Jan Kocoń. Jan Kocoń przewiózł także 5 ciężarówek żwiru. Sportowcy z naszego klubu nie mieli dotychczas szatni. Pan Bogdan Piela zaoferował domek drewniany piętrowy za 13 000 zł, w którym klub zrobi sobie szatnie i pomieszczenie gospodarcze. Inna firma złożyła ofertę za 80 000 zł, tak wiec dużo zostało zaoszczędzone i Pan Wójt wyraził zgodę na zakup tego tańszego domku. Meble do domku załatwił pan Stanisław Orliński. Zabetonowano również rurę walca – pan Andrzej Bąk załatwił żwir i cement. Pan Stanisław Piela go z kolei pomalował. Dzięki pracom społecznym zaoszczędzono 111 300 zł. Pan Przewodniczący Rady przejął patronat honorowy nad budową boiska, a doradcą technicznym jest pan Przewodniczący Komisji Budżetu, który zawsze służy swoją radą i wspiera inicjatywę budowy boiska. Pan Wójt bardzo nas popiera i często jest na boisku, zainteresował się również odbiorem domku. Kazimierz Piela zrobił też małe bramki dla dzieci oraz ławki. Radny oświadczył, że ma 4 segregatory różnych wniosków i spraw, które udało się załatwić, lub są w trakcie załatwiania. Pan Kubień pełni dyżury radnego w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 18.00-20.00. Nie dało się załatwić wodociągu w Juszczynie, bo do urzędu gminy nie zgłaszali się chętni. Nie udało się załatwić przejęcia działek przy remizie strażackiej, ponieważ nie ma odpowiednich dokumentów. Natomiast jeśli chodzi o przejęcie działek koło przedszkola, to rozważa się ich wykup od właścicieli- państwa Bigosów, o czym będzie mowa na sesji Rady Gminy. Na drodze na Kempke jest kilkaset spadkobierców i pan Kubień nie jest w stanie zebrać wszystkich podpisów, by droga ta przeszła na własność gminy.

W tym roku Kubień chce poruszyć również sprawy bezpieczeństwa-ma wnioski do poszczególnych instytucji przygotowane. samochody koło kościoła i szkoły jeżdżą bardzo szybko. Do Starosty zostało już w tej sprawie napisane pismo. Zostało również napisane pismo w sprawie ustanowienia znaku na mostku w Juszczynie, by wiadomo było kto tam ma pierwszeństwo. Wjazd od cmentarza-wystąpił do Wójta z propozycją, by wyjazd był zalecany od strony szkoły. Na dwóch ulicach by postawiono 2 lampy, gdzie ich brakuje.

Jeżeli chodzi o wodę w Juszczynie-to zaproszono pana Jerzego Kanię, który opowie o tych sprawach. To jest zadanie gminy, jednak pan Kubień rozpoczął zapisywanie chętnych na podłączenie do wodociągu.

Myślą też, o ogrodzeniu boiska-z pomocą spółki leśnej w Juszczynie. Zwróciła się także młodzież o zrobienie boiska do siatkówki. Sprawa klubu seniora-wszystko jest w tej sprawie już przygotowane-jest dokumentacja w tej sprawie, która jest potrzebna do zarejestrowania tego stowarzyszenia w Starostwie. Brakuje nam jeszcze pomieszczenia, które jest wymagane przy rejestracji takiego stowarzyszenia, ale mamy już wraz z Sołtysem propozycję pomieszczenia i przedstawimy ją Wójtowi. Pan Kubień znalazł panią, która by w ramach wolontariatu prowadziła by doradztwo w zakresie medycyny.

W Juszczynie jest już klub seniora, dlatego żeby nie było zarzutu rozbijania i dzielenia Radny prosi o głosowanie w tej sprawie dziś na sali. Do założenia klubu potrzeba tylko 3 osób. Można w ramach klubu wyjeżdżać do kina za 5 zł za bilet.

Opracujemy również wraz z Sołtysem i Przewodniczącym Rady Sołeckiej plan działań na rok 2016, by ludzie wiedzieli co będzie się działo w naszym Sołectwie.

Na zakończenie Kubień dodał, że w dniu wczorajszym z innej wioski ostrzeżono go, że na dzisiejszym zebraniu zostanie rozliczony za budowę boiska. Radny powiedział, żeby publicznie te osoby, które dzwonią, ubliżają mu wypowiedziały się teraz. Podziękował również pani Skarbnik Gminy Barbarze Pietrysko (załatwiła pieniądze na zakup wykładziny do domku przy boisku), panu Przewodniczącemu Rady Gminy za przypominanie i pomoc w budowie boiska, panu Stanisławowi Orlińskiemu.

Powiedział również, że głosował za połączeniem szkół i przedszkola i że to będzie procentować dla mieszkańców w przyszłości.

Następnie głosu udzielono Radnemu Damianowi Dudysowi. Radny powiedział, że udało się wyremontować drogę koło państwa Pryszcz. To była zniszczona droga przez powódź w 2014 r., była ta droga nieprzejezdna do domów i na pola. Zrobione zostały przepusty i nawierzchnia. W tej sprawie dziękuję Radnemu Powiatowemu Janowi Witkowskiemu. Naprawiono przepust na drodze na Bory, kładkę na drodze do pana Miki, założenie korytek na Placu Borek, udrożnienie przejazdu koło pana Ciućki (dzięki Panu Wójtowi), dwa pisma wpłynęły o naprawę drogi dojazdowej do pól, i dzięki Wójtowi te drogi również udało się naprawić.

Na ten rok planujemy robić to boisko o którym wcześniej mówił radny Kubień, przede wszystkim należy uzyskać pozwolenie na budowę, prośba o odwodnienie boiska. Radny Dudys podziękował jeszcze raz za pomoc we wszystkich sprawach panu Wójtowi Maciejowi Mice.

Następnie głosu udzielono przedstawicielowi spółki wodno-ściekowej w Wieprzu –panu Jerzemu Kani. Z poprzednim Wójtem Grzegorzem Figurom nie było, jak powiedział pan Kania prawie żadnej współpracy odnośnie budowy wodociągu w Juszczynie. Pan Kania spotkał się z poprzednim radnym- panem Jackiem Świniańskim, i przedstawił mu następującą sytuację: Związek Międzygminny miał 10 mln. zł na dokończenie budowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej. Nasza gmina tej szansy nie wykorzystała, za sprawą poprzedniego Wójta i poprzedniego Przewodniczącego Rady Gminy-pana Motyki. Pan Wójt Figura chciał sprowadzać wodę od MPWiK z Żywca, co było by według pana Kani bardzo drogo – ok. 10 zł za kubik wody. Dzięki zaangażowaniu dawnego radnego – pana Jerzego Pawlusa, do Juszczyny jest doprowadzona osobna linia o przekroju 160 mm od ujęcia wody w Bystrej. Ujęcie wody w Bystrej jest prawie skończone, jest tam teren wydzierżawiony, jest tam dojazd i posiada odpowiednie zasoby wodne. Wydajność wynosi w okresie największej suszy 850 m3/dobę, a dotychczasowe zapotrzebowania to około 350 m3/dobę. W bystrej około 80 % mieszkańców korzysta z tej wody. Co zrobić żeby zbudować ten wodociąg-trzeba po prostu chcieć, oraz najlepiej powołać komitet, który by te prace związane z budową nadzorował, robić spotkania w tej sprawie. W Wieprzu cena z kubik wody wynosi 2,8 zł. Woda jest badania i spełnia wymagane prawem wymagania.

Pan Kubień stwierdził, że wielu mieszkańców Juszczyny ma swoje studnie i w związku z powyższym pyta: jakie są koszty przyłączy i ile ma płacić normalnie za wodę, a ile, jeśli korzystałby tylko w wyjątkowych sytuacjach. Pan Kani odpowiedział, że przyłącze wodne każdy mieszkaniec musi wykonać na własny koszt, niekiedy jeśli jest budynek daleko od sieci to może kosztować np. 3 000 do 4 000 zł. Zależy też, jaki program uda nam się uruchomić i wtedy mogło by być taniej. Ryczałt za przyłącze w Bystrej wynosi obecnie 3 zł. Pan Kania apeluje, by ludzie chętni do podłączania się do sieci wodociągowej zapisywali się na listę, która da jakiś obraz ilu jest chętnych.

Pan Wójt dodał, że od zaszłego roku prowadzone są badania przepływu wody w Bystrej i w Juszczynie, bo takie są wymagania by uzyskać pozwolenie wodno-prawne. Porównując te 2 miejsca jeżeli chodzi o zasobność wody to lepsza jest Bystra, także ze względu na stan prawny-do Bystrej jest droga dojazdowa, jest też sprawa własności gruntów uregulowana. Hydroforownia z Bystrej mogłaby być również przeniesiona z Bystrej do Juszczyny.

Sołtys zapytał mieszkańców zgromadzonych na zebraniu, czy jest sens zaczynać budowę wodociągu w Juszczynie. Wszyscy zgromadzeni byli za, 1 osoba się wstrzymała. Sołtys powiedział, że wraz z Radą Sołecką i Radnymi zwołają zebranie odnośnie budowy wodociągu. O głos poprosił pan Jacek Świniański, który przypomniał że na początku lat 90 została powołana spółka wodno-ściekowa w Wieprzu i wtedy Juszczynianie przyłączyli się do tego projektu. Następnie budowano sieć kanalizacyjną i wtedy wg p. Świniańskiego trzeba było zrobić również przyłącza wodociągowe. P. Świniański opowiada się za koncepcją poboru wody z Juszczyny z Cichej, bo nie trzeba by ją wtedy sprowadzać grawitacyjnie.

Informacje ze swojej działalności zaczął przedstawiać Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Maciej Mika, który powiedział, że skupi się na informacjach dotyczących naszego sołectwa. Została wykonana droga na Czwarcizne, zostało również wykonanie jej odwodnienie i kanalizacja deszczowa, został zabezpieczony most –Polacy Niżni – ze środków popowodziowych, poniżej tartaku. Łącznie z tych środków popowodziowych od Wojewody zostało pozyskane 730 tyś. w tym roku do programu rozwoju obszarów wiejskich jest złożona  droga Borek 2. Ze środków powodziowych złożona jest droga w Placu Durajów, podbudowa uszkodzonej skarpy drogi w Placu Pielów Niżnych. Z budżetu gminnego szkoła w Juszczynie została wyposażona w panele fotowoltaiczne, do produkcji energii elektrycznej oraz 3 domy prywatne. Inwestycje spoza budżetu gminy, to dzięki współpracy z powiatem została wykonana nakładka asfaltowa w Juszczynie, za co Wójt podziękował pani radnej powiatowej Jadwidze Klimondzie. Dzięki dobrej współpracy z RZGW zostało zabezpieczone w dużej mierze kryto rzeki Juszczynki. Jeżeli chodzi o fotowoltaike ciąg dalszy to Wójt będzie dążył do kontynuacji tego projektu, z zastrzeżeniem, że Urząd Gminy zajmie się sprawami formalnymi, a wkład własny będzie musiał ponieść indywidualny odbiorca. Odnośnie terenu wokół przedszkola, to były już 3 rozprawy w Sądzie w Żywcu i wyznaczono następny termin rozprawy. Pani sędzia w sądzie bardzo skrupulatnie bada tę sprawę. Ówczesny komitet rodzicielski wykupił ten teren ale, jak to w tamtych czasach było nie dopełnił formalności notarialnych. Wójt ma nadzieje, że po kolejnej rozprawie sytuacja się wreszcie rozstrzygnie. Wójt zobowiązał się do pomocy w wytyczeniu geodezyjnym płyty boiska w Juszczynie. Kanalizacja w 2016 r. powinna zostać zakończona. W zeszłym roku zostało wykonane 60 prostszych przyłączy, a 120 osób jeszcze musi poczekać, pozwolenia na budowę dostało z tej liczby 80 osób. Czekamy jeszcze na odpowiedź ze strony instytucji państwowych, na jakim poziomie dofinansowania będzie realizowana budowa tych pozostałych przyłączy. Udało się również zakupić do OSP sprzęt ratownictwa drogowego – wkład własny został pokryty z funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki na ten rok ma być przeznaczony na remont Domu Ludowego. Następnie Wójt opowiedział o programie 500+, każdy kto chce złożyć wniosek będzie to mógł zrobić także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS). Miejsce do obsługi tego programu będzie w obiekcie zajmowanym przez GKS, obok budynku urzędu gminy. Wnioski można składać od początku kwietnia do końca czerwca.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Piela, który powiedział, że rzeczywiście dużo zostało obecnie zrobione, ale nie możemy zapominać o poprzednich radnych- pana Staniaka i Świniańskiego oraz poprzedniego Wójta Grzegorza Figurę. To oni jeździli po potokach i dzięki temu możemy dziś składać wnioski na szkody popowodziowe. Dużo pieniędzy zostało wyłożonych na sołectwo Juszczyna przy tak skromnym budżecie, bo musimy wiedzieć, że gmina spłaca zobowiązanie kredytowe ok. 1,5 mln. zł, a deficyt mamy w wysokości 250 000 zł. Żadne pieniądze nie są gminie zamrożone i wszyscy wspólnie myślimy, by pieniądze były jak najlepiej zagospodarowane i wszyscy zaciskamy pasa. Dużo też robi się w czynie społecznym. Rada gminy przeprowadziła szereg reform w Naszej Gminie. Przewodniczący powiedział, że rozwiązanie spółki komunalnej, którą powołano pochopnie w tamtym roku, było potrzebne, ponieważ np. w Jeleśni taka spółka przynosi straty i tam też ją chcą rozwiązać.

Reforma oświaty pochłonęła czas od początku sierpnia 2015 r. i jeszcze się nie skończyła, chociaż zostały już podjęte uchwały w sprawie tworzenia zespołów szkół w Juszczynie i w Wieprz. Stwierdzono przy komisjach objazdowych, że w szkołach tych powinien być jeden gospodarz. Dzięki tej reformie, my jako mieszkańcy zyskamy i zyskają nasze dzieci. Piotr Piela powiedział, że dzięki reformie poprawi się jakość kształcenia i jakość pomocy dydaktycznych. Skorzysta także przedszkole – będzie darmowe nauczanie języka angielskiego i planujemy wprowadzenie zajęć z rytmiki. Przewodniczący tłumaczył, że ekspert z Kuratorium Oświaty popiera te zmiany, bo są one dla dobra dziecka, bo będzie w jednej palcówce od przedszkola do gimnazjum. Pieniądze z reformy oświaty zostaną w Juszczynie w 50%. Przewodniczący pokazał teczkę z dokumentami odnośnie reformy oświaty i powiedział, że każdy kto chce, może z nimi się zapoznać. Przy okazji reformowany jest Gminny Zarząd Oświaty, dwie osoby znalazły już sobie prace gdzieindziej. Przewodniczący powiedział, że nie będziemy zatrudniać nowych nauczycieli, ponieważ w tym gronie powinni sobie dać radę, gdyż ubyło 40 dzieci, a etatów przybyło około 5. My nie likwidujemy szkół, tylko zamierzamy poprawić ich funkcjonowanie i zarządzanie tymi szkołami. Dzięki temu powinien podnieść się poziom nauczania w placówkach oświatowych.

Odnośnie infrastruktury drogowej, to aura tej zimy nam sprzyjała i zaoszczędziliśmy sporo na odśnieżaniu. To możemy przeznaczyć na drogi, ale problemem pozostaje nieuregulowany stan własności dróg-bo tylko w drogi będące własnością gminy możemy inwestować i starać się o dofinansowanie ze strony środków zewnętrznych. Jest około 50 wniosków złożonych do sądu, aby zapadła decyzja i aby drogę można było przejąć na mienie gminne. Będziemy również stawiać latarnie solarne do oświetlenia-ich koszt to ok. 4000, ale nie trzeba wtedy płacić do elektrowni.

Pani Syc-dyrektor gimnazjum powiedziała, że nie uważa że połącznie szkół z przedszkolem nie przyniesie korzyści, a po zmianie obwodów przyporządkowanych danemu gimnazjum uczniom nie będzie przysługiwał darmowy dojazd do Juszczyny. Do Wieprza czy do Żywca rzeczywiście więcej uczniów dojeżdża do szkół gimnazjalnych, ale to wg pani dyrektor wynika z lepszego skomunikowania Bystrej czy Brzuśnika z tymi miejscowościami. Obwód dla gimnazjum został ograniczony do samej Juszczyny i będzie po prostu mniej dzieci chodzić do gminazjum, ponieważ 45% uczniów uczęszczających do gimnazjum jest spoza Juszczyny. Jeśli chodzi o poziom nauczania- gminazjum w Juszczynie miało kontrole i poziom nauczania został oceniony na A i B – czyli wysoko i bardzo wysoko. W wyniku reformy uczniowie będą mieć gorsze warunki nauczania języków, ponieważ jeśli klasa ma mniej niż 24 osoby, to nie przysługuje podział na dwie grupy językowe.

Przewodniczący w odpowiedzi powiedział, że obecna tutaj na sali dyrektor szkoły podstawowej Ewa Chowaniec na jednej z komisji objazdowej w obecności radnych sama przyznała, że najlepszym rozwiązaniem będzie powołanie zespołu szkół w Juszczynie. Panie dyrektorki złożyły pozew do sądu przeciwko Radnym i Wójtowi, który jest organem wykonawczym w gminie i organem prowadzącym w szkołach, bośmy im obniżyli dodatki funkcyjne i dodatki motywacyjne, które wynosiły odpowiednio 1700 zł oraz 1200 zł. W Węgierskiej Górce, gdzie budżet jest większy dodatek funkcyjny wynosi 900 zł. Niedawno na sesji gościł w Naszej Gminie ekspert od ekonomii- pan Marek Zuber, który miał stwierdzić, że jego przyjaciel wykładający na Uniwersytecie Warszawskim w stopniu profesorskim i zarabia mniej jak u nas dyrektorzy. Czy mamy podnieść mieszkańcom podatki i śmieci o 100%, żeby to utrzymać. Wystąpiliśmy o zbiorowe zaopatrzenie w węgiel dla wszystkich szkół i oszczędziliśmy 40 tyś., zrobiliśmy zbiorowe zaopatrzenie w ochronę obiektów gminnych, na kominiarzach zeszliśmy z 24 tyś. na 5 tyś. Wszędzie szukamy oszczędności, co nie znaczy, że nie chcemy docenić dyrektorów, ale my nie mamy na to pieniędzy.

Dyrektor Ewa Chowaniec stwierdziła, że w szkole podstawowej w Juszczynie 6-klasiści mieli o 10 punktów lepsze wyniki na sprawdzianie z matematyki niż reszta kraju. W innych wskaźnikach mieliśmy lepsze wyniki niż gmina czy powiat. Pani Chowaniec podkreśliła, że zawsze w Juszczynie był osobny dyrektor przedszkola. Dodatki dostałyśmy decyzją gminy, a nie same sobie je przyznałyśmy. Pani dyrektor powiedział, że dodatek ma w wysokości 750 zł. U nas będą pustostany w szkole, a w Wieprzu będą dzieci chodzić na dwie zmiany. Oszczędności będą tylko z tego, że będzie jeden dyrektor.

Pan Wójt sprostował, że dyrektorzy do sądu nie oddali Radę Gminy tylko zakład pracy tj. gminę. Chcą sprawdzić, czy odebranie dodatków jest zgodne z prawem i to sąd zadecyduje o tej sprawie. Płaca dyrektorów składa się z płacy zasadniczej (takiej samej jak zwykłego nauczyciela) oraz z dodatku funkcyjnego i motywacyjnego. Jeśli zmniejszamy wysokość dodatku, to wysokość zarobków dyrektora zrównuje się z zarobkami zwykłego nauczyciela. Wójt uważa, że dyrektor powinien zarabiać więcej niż zwykły pracownik

Pan Dudys powiedział, żeby nie łączyć szkół oraz dołączać jeszcze do tego przedszkola. Szukajmy oszczędności ale nie kosztem Juszczyny. Stanowisko radnego Dudysa jest jednoznaczne, popiera panią dyrektor z gimnazjum i z podstawówki. Dobrze, że jest tu pan Syc, to z nim zakładaliśmy gimnazjum, a teraz się wszystko robi, żeby gimnazjum z Juszczyny wziąć, ludzie się opamiętają wtedy, gdy dzieci będziemy musieli wozić do Wieprza, a tu sale będą stały puste. Co najwyżej złączmy szkoły, ale zostawmy w spokoju przedszkole.

Były radny pan Jan Staniak chciał podziękować zarówno Panu Przewodniczącemu Rady Gminy jak i Przewodniczącemu Komisji Budżetu, pozostałym radnym oraz Wójtowi oraz pani Kąkol z RZGW, za to, że realizują sprawy jeszcze zaczęte w czasie kadencji poprzedniej rady, zwłaszcza popowodziowe. Prosi, by przegłosować to, by potok Juszczynka został włączony do programu regulacji. W Juszczynie jako pierwsza była realizowana spółka wodno-ściekowa we współpracy z Wieprzem, i pan Staniak po całej Juszczynie zbierał pieniądze za czasów pana Ciurli i byłego proboszcza na ten cel, tylko Wieprz nas z tej spółki wyłączył. Pan Staniak jest wielkim przeciwnikiem zaglądania szkołom do kasy i jest przeciwny stawianiu pana Wójta przez Radę w niewygodnej sytuacji. Myśmy byli zawsze za Wójtem w poprzedniej kadencji.

Następnie pan Krutak zapytał, po co dodatkowe pomieszczenie na program 500+. Wójt odpowiedział, że nie ma miejsca w Urzędzie Gminy, na zaadaptowanie pomieszczeń na program 500+ Państwo daje pieniądze w wysokości 2% od rozdysponowanej puli na ten program tj. 150 tyś. Należy również zauważyć, że GOPS to nie Urząd Gminy. W GOPS-ie zatrudnia jego kierownik. GOPS zajmuje pomieszczenia w Urzędzie Gminy, a szkoda by nie wykorzystać pieniędzy, które dostaniemy na adaptację pomieszczeń na 500+, w przeciwnym razie musielibyśmy oddać pieniądze na to przeznaczone.

Pan Krzysztof Syc uważa, że tylko w Juszczynie są robione te oszczędności na rzecz oświaty. Według pana Syca Wieprz ma większe koszty utrzymania oddziałów niż Juszczyna. Gmina dopłaca do transportu drogowego 500 tyś., a do nas nie dojeżdżają autobusy.

Przewodniczący Piela odpowiedział, że najlepiej funkcjonuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziechowach i dlatego Rada chce to wprowadzić w Juszczynie i w Wieprzu. Te pieniądze dzięki oszczędnością zostaną na dodatkowe zajęcia, dodatkowe nadgodziny dla nauczycieli. W przyszłym roku dowiemy się dokładnie ile te oszczędności wyniosą. Program PIS-u nie dopuszcza do likwidacji placówek oświatowych na wsi i nie zamierzamy zamykać żadnych szkół.

Pan Wójt dodał, że obiekty przedszkolne w Wieprzu nie spełniają odpowiednich norm i dlatego dla tej ilości dzieci konieczne jest zbudowanie nowego przedszkola, na które dotacja ze środków unijnych może wynieść nawet 80%.

Pani Radna Powiatowa Jadwiga Klimonda zaczynając od bezpieczeństwa- tj. progu zwalniającego obok szkoły, powiedziała, że na tę okoliczność musi się zebrać Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W miejscowości Leśna wybudowano 2 progi zwalniające i są tam w tych miejscach często wypadki. Na pewno prędzej będzie ograniczenie prędkości niż próg zwalniający. Na sesjach w powiecie mówi się, że robi się najwięcej w Gminie Radziechowy-Wieprz. Radna Klimonda przypomniała o Stowarzyszeniu Dzieci Serc, w którym jest 120 podopiecznych, nie licząc rodziców oraz wolontariuszy. Pochwalić należy zwłaszcza Sebastiana Potaczka, który potrafi jechać do państwa Juraszków z Wieprza, gdzie są dwaj mężczyźni na wózkach inwalidzkich i im pomaga, zabiera na spacery. Jeden z mieszkańców robi remont 100-letniego budynku w Radziechowach przy ul. Abramskiej, gdzie poprzednia Rada Gminy ze względów złego stanu technicznego owego budynku zakazała się spotykać. Ten pan od półtora roku robi remont, u nas tak samo jak to wspominał Radny Kubień robi się społecznie, jest duże zaangażowanie. Dziękujemy Radzie Gminy za podwyższenie nam pieniędzy, z których będziemy mogli opłacić za pobyt nauczyciela, który będzie prowadził zajęcia. Pani Klimonda uważa, że jeżeli się ma 5 czy 6 oddziałów, to można je spokojnie połączyć. Sama uczyła w Międzybrodziu Bielskim, gdzie była połączona szkoła podstawowa z gimnazjum i z przedszkolem i wszystko dobrze funkcjonowało. Dziękuję również OSP i Łukaszowi Dzięciołowi za pomoc w rozdysponowaniu blisko 11 ton jabłek. Zaprasza też na Zaduszki Narodowe na Matysce. Podziękowanie dla Marcina Twardysko, który zorganizował koncert charytatywny w MCK. Było tam dużo młodzieży i pan Przewodniczący oraz radny Antoni Skowronek.

Pan Jacek Świniański spytał jakie oszczędności przyniesie reforma oświaty w Juszczynie i czy są jakieś wyliczenia.

Pan Przewodniczący odpowiedział, że te oszczędności mogą wynieść około 200 tyś. zł, zdeponowane na paragrafie 101.01, następne oszczędności to są mniejsze wypłaty oraz oszczędności z funkcjonowania 1 dyrektora. Łącznie dyrektorzy w Juszczynie zarobili w ubiegłym roku 240 tyś. O wyborze gimnazjum decydują rodzice, i nie jest winą Rady, że wybierają częściej Wieprz.

Pan Wójt opowiedział także o lewoskręcie w Wieprzu. W tym tygodniu prawdopodobnie będzie spotkanie ze Starostą Żywieckim, z Prezesem Katowickiej Strefy Ekonomicznej, Prezes Żywca Zdroju i pan Pytel-właściciel Biedronki. Będą dyskutować o finansowaniu lewoskrętu w Wieprzu. Gmina z definicji odśnieża tylko drogi gminne, jednak może także przejąć drogi powiatowe. Pan Wójt zdecydował, że jeżeli przejmiemy odśnieżanie dróg powiatowych, to pieniądze, które zostaną w danym roku z usługi odśnieżania będzie można przeznaczyć na roboty drogowe na drogach powiatowych. Pan Wójt powiedział, że te pieniądze będzie chciał przeznaczyć na lewoskręt w Wieprzu, chyba, że znajdzie się inne źródło finansowania. Prezes strefy ekonomicznej zdeklarował się, że będzie współfinansował ten lewoskręt. Zrobiła to też firma Żywiec-Zdrój. Odnośnie eternitu, o który zapytał pan Zbigniew Polak, to aby gmina mogła korzystać z dofinansowania, to musi zostać zrobiona pełną inwentaryzację azbestu, by wiedzieć ile tego eternitu jest. Jesteśmy na etapie inwentaryzacji azbestu. Informacja o zbiórce będzie podana do publicznej działalności.

Pan Łukasz Dzięcioł podziękował, za pieniądze przeznaczone na zakup zestawu ratownictwa technicznego, używany przede wszystkim w ratownictwie drogowym.

Następnie przegłosowano wniosek pana Czesława Kubnia o powołaniu klubu seniora- za było 63 osoby, wstrzymało się 5 osób, przeciw była 1 osoba.

Pani Nikiel zapytała, czy prawdą jest, ze zakończyła się budowa szpitala w Żywcu.

Pani Klimonda odpowiedziała, że na stronie internetowej Starostwa jest informacja w tej sprawie.

Następnie głos zabrał Stanisław Orliński, który stwierdził, że Radni mają po 700 zł diety, a przewodniczący komisji ma 800 zł. Jesteśmy jedna z najbiedniejszych gmin po Koszarawie, a jakie są płace to my wszyscy wiemy. Spłacamy nadal kredyt za kanalizację, którego ratę z 2013/2014 poprzedni Wójt Figura odroczył i musieliśmy teraz 2 raty spłacić- to było 2 mln. zł. Mamy bardzo duże długi. Gimnazja powstawały w 1999 roku jak pan Dudys był radnym i pani Chowaniac była radną. Miały być tylko 2 gimnazja w Wieprzu i Radziechowach. Jednak teraz nie zamknęliśmy żadnej szkoły, tylko szukamy oszczędności. W innych sołectwach wszystkie szkoły są połączone. 12 oddziałów może być na jednego dyrektora, dopuszczają to przepisy prawa.

Pani dyrektor Jolanta Greń powiedziała, że 8-9 dzieci od kilku lat nie może zostać przyjętych do przedszkola w Juszczynie. Dzieci przychodzi 60 dzieci i jest 3 nauczycieli, w innych przedszkolach jest więcej nauczycieli na mniejszą ilość dzieci.

Przewodniczący odpowiedział, że w Wieprzy oraz w Radziechowach są przedszkola zarządzane przez jednego dyrektora, a placówki są od siebie oddalone i mimo to te osoby dają sobie radę.

Zebranie, które przebiegało harmonijnie choć trwało dość długo zakończyło się około godziny trzynastej trzydzieści. Podziękowano za przybycie wszystkim mieszkańcom oraz zaproszonym gościom.