Zespół Szkolno – Przedszkolny w Juszczynie ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 !

Zapisy obejmują dzieci urodzone w latach 2011 do 2014.
Dzieci urodzone w 2011 roku objęte są od 1 września 2017r. obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Zespołu Szkolno -Przedszkolnego www.sp-juszczyna.szkolnastrona.pl

Wypełnione wnioski można składać od 20 lutego 2017 r. do 06 marca 2017r. w sekretariacie szkoły lub w przedszkolu.